Willow Smith and Nicki Minaj

Sneak Peek: Willow Smith f/ Nicki Minaj – ‘Fireball’

You saw the trailer. Now Willow Smith serves up some actual footage from her video for “Fireball” co-starring Nicki Minaj. The full clip premieres Wednesday on “106 & Park.”